NEW

2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಪಿ.ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನವಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್-2023 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ(Computer Science) ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ IIIನೇ ಮತ್ತು Vನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ (UG) ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ PEDSEC13P(Sports/NCC/NSS/R&R(S&G) Cultural ಪತ್ರಿಕೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ Course Structure ಹಾಗೂ Course Titles ಗಳ ವಿವರಗಳು
SHRI THAAWAR CHAND GEHLOT


ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹಲೋಟ್
SHRI. THAAWAR CHAND GEHLOT

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
His Excellency The Governor of Karnataka and Chancellor